Zaprawa murarska - Innowacyjny produkt Techna!

Zaprawa murarska - Innowacyjny produkt Techna!

Niniejszym prezentujemy nowy innowacyjny produkt marki Techna - Zaprawę murarską!

Zaprawa murarska do cienkich spoin to jednokomponentowa poliuretanowa zaprawa w wersji z aplikatorem pistoletowym. Przeznaczona jest do wykonywania zewnętrznych i wewnętrznych murów z bloczków z betonu komórkowego w klasie wymiarowej TLMB, z pustaków ceramicznych szlifowanych oraz bloczków silikatowych, o odpowiednich dla tego typu rozwiązania tolerancjach wymiarowych.

Zaprawa murarska TECHNA to nowoczesna alternatywa dla tradycyjnej zaprawy cementowej, którą stosuje się do wznoszenia ścian domów jednorodzinnych jak i budownictwa wielorodzinnego.

Niewątpliwą zaletą jest szybkość i łatwość aplikacji oraz prowadzenie prac murarskich w temperaturze do -5oC. Zaprawa poliuretanowa pozwala na szybkie i trwałe wznoszenie murów z rożnych materiałów budowlanych spełniających wymagania w zakresie odpowiednich odchyłek wymiarowych.

Produkt charakteryzuje się wysoką mrozoodpornością, wodoodpornością, zabezpieczona jest przed powstawaniem pleśni i grzybów w spoinie, pozwala na kontynuowanie prac w niskich temperaturach, co efektywnie wpływa na wydłużenie sezonu budowlanego. Zaprawa posiada doskonałą termoizolacyjność, co pozwala na wyeliminowanie mostków termicznych, które nie są pożądane w technologii budownictwa energooszczędnego.

Zaprawa murarska

Zalety murowania z zastosowaniem poliuretanowej zaprawy cienkowarstwowej.

Zastosowanie zaprawy poliuretanowej cienkowarstwowej do wznoszenia budynków sprawia, że budowa jest realizowana bardzo szybko w możliwie najłatwiejszy sposób, choć wymagana jest większa wiedza od ekip realizacyjnych i staranność wykonywania poszczególnych etapów budowy. Inwestor na realizację budowy potrzebuje ilość zaprawy mogącą zmieścić się w bagażniku samochodu, co w przypadku tradycyjnej „mokrej” zaprawy jest niewykonalne. Zaprawy poliuretanowej nie rozrabia się wodą , więc nie potrzebny jest dodatkowy sprzęt do przygotowana. Prace wykonywane przy użyciu zaprawy poliuretanowej realizowane są szybko i czysto, a spoiny są cieńsze w porównaniu z zaprawą cienkowarstwową. Wysoka termoizolacyjność eliminuje powstawanie mostków termicznych. Zaprawy mokre z wyłączeniem ciepłochronnych, posiadają wyższy współczynnik przewodzenia ciepła, który jest gorszy od parametrów samego materiału, z którego wznoszone są ściany. Dużą uwagę przywiązuje się do tego parametru zwłaszcza przy wznoszeniu ścian jednowarstwowych. Zasada nanoszenia zaprawy jest dużo łatwiejsza, niż tradycyjnych „mokrych” zapraw, a całe przygotowanie materiału do pracy jest związane z dokładnym wstrząśnięciem zawartości puszki i przykręceniem jej do aplikatora pistoletowego.

  1. OSZCZĘDNOŚĆ CZASU PRACY

W odniesieniu do tradycyjnej metody wznoszenia ścian budynków, szacunkowo można przyjąć około 40-50%. Należy uwzględnić czas przygotowania, potrzebę zastosowania materiałów i narzędzi dodatkowych

  1. WYDŁUŻENIE SEZONU BUDOWLANEGO

Możliwość prowadzenia prac murarskich do późnej jesieni, a nawet w trakcie trwania łagodnej zimy, temperatura pracy do -5oC

  1. ELIMINACJA MOSTKÓW TERMICZNYCH

Niski współczynnik przewodzenia ciepła dla spoin w porównaniu z wartościami dla „mokrych” zapraw. Warunek konieczny w budownictwie pasywnym.

  1. CZYSTA/ŁATWA PRACA

W trakcie realizacji prac murarskich nie jest wymagany dodatkowy sprzęt potrzebny do przygotowania materiału do murowania, mała ilość pozostałych elementów po murowaniu (brak worków, palet, pojemników z zaprawą itp..)

  1. DUŻA WYTRZYMAŁOŚĆ

Mury wzniesione w technologii zaprawy poliuretanowej bardzo szybko uzyskują dużą wytrzymałość, po kilku godzinach uzyskują wytrzymałość niezbędną do kontynuowania prac

  1. UNIWERSALNOŚĆ

Zaprawa dedykowana do różnych materiałów (uniwersalna), brak ukierunkowania na jeden materiał. Szerokie spektrum łączenia różnych materiałów ze sobą, szeroki zakres temperatur pracy

  1. EFEKT EKOLOGICZNY

Zastosowanie zaprawy poliuretanowej generuje mniejszą ilość powstających odpadów, mniejsze koszty transportowe, zmniejszone zapotrzebowanie na paliwo – mniejsza emisja spalin, brak zapotrzebowania na energię elektryczną, termika obiektu wyższa – mniejsze zapotrzebowanie na energię pierwotną

  1. EFEKT EKONOMICZNY

Mniej odpadów – niższe koszty transportu i utylizacji

Mniej potrzebnych materiałów – niższe koszty transportu, mniej miejsca do składowania,

Lepsza termoizolacja – niższe koszty użytkowania budynku, niższe zapotrzebowanie na energię, mniejsze zużycie surowców energetycznych do ogrzania budynku

  1. MAŁA EKIPA WYKONAWCZA

Ekipa dwóch wyszkolonych budowlańców może zrealizować budowę ścian w czasie o połowę krótszym niż przy zastosowaniu tradycyjnej „mokrej” zaprawy

  1. CZAS REALIZACJI

Zaleta szybkości utwardzania zaprawy poliuretanowej jest niepodważalna, po 24h można przenieść realizację na kolejną kondygnację. Tradycyjne zaprawy uzyskują obciążenie konstrukcyjne w czasie około 3 dni, a poliuretanowa zaprawa murarska po 24h.

Ściany działowe wzniesione w technologii poliuretanowej zaprawy murarskiej, można tynkować po uzyskaniu wstępnego związania materiałów już po 20-30 minutach.